Kaspersky Small Office Security 4

View Deal

Avantaje

O protec��ie mai mare pentru afacerea ta

În ceea ce prive��te securitatea IT, firmele mici se confrunt�� de regul�� cu o gam�� variat�� de:

 • Produse de larg consum – care nu reu��esc s�� protejeze multe dintre lucrurile cele mai importante pentru firme
 • Produse de securitate complexe, adresate marilor întreprinderi cu echipe mari de asisten���� IT

Deoarece a fost dezvoltat pentru a proteja o gam�� de activit����i zilnice pe care au nevoie s�� le securizeze firmele mici, Kaspersky Small Office Security ofer�� o gam�� mult mai ampl�� de tehnologii de securitate decât produsele antivirus de baz�� pentru firme mici… totu��i, a fost conceput pentru a fi instalat ��i utilizat cu u��urin����. În plus, ob��ine��i acces u��or la asisten��a tehnic��.

Gestionare simplificat�� a securit����ii

Deoarece firmele mici trebuie s�� se axeze pe activit����ile lor de baz��, Kaspersky Small Office Security include o consol�� u��or de utilizat, bazat�� în cloud, care faciliteaz�� configurarea ��i administrarea func��iilor vitale de securitate:

 • Consola î��i ofer�� control centralizat al securit����ii pe toate PC-urile, serverele de fi��iere, calculatoarele Mac, telefoanele ��i tabletele tale cu Android, astfel încât nu este nevoie de competen��e informatice specializate
 • Acces web la consol�� înseamn�� c�� personalul t��u sau consultantul IT extern poate accesa ��i administra securitatea… de oriunde

��i protej��m calculatoarele, serverele de fi��iere, calculatoarele Mac ��i dispozitivele cu Android

Combinând tehnologii în timp real asistate din cloud cu tehnologii puternice anti-malware care ruleaz�� pe dispozitivele tale, Kaspersky Small Office Security î��i ap��r�� afacerea împotriva celor mai recente amenin����ri malware:

 • Tehnologiile anti-malware premiate î��i protejeaz��:
 • Desktopurile ��i laptopurile cu Windows
 • Calculatoarele Mac
 • Calculatoarele Mac
 • Smartphone-uri ��i tablete cu Andro
 • Pentru c�� aproape orice aplica��ie include erori, iar tehnologiile malware pot folosi aceste vulnerabilit����i ca o cale de a intra în PC-ul t��u, tehnologia noastr�� de prevenire a exploat��rii automate (Automatic Exploit Prevention – AEP) te asigur�� c�� tehnologiile malware nu pot exploata vulnerabilit����ile. AEP monitorizeaz�� în mod explicit aplica��iile cele mai vizate – inclusiv Microsoft Office, Internet Explorer, Adobe Reader, Java si multe altele – pentru a oferi un nivel suplimentar de monitorizare de securitate ��i protec��ie pentru PC-urile tale.

Prevenim furtul online… pentru a-��i p��stra banii în siguran����

Chiar dac�� tranzac��iile financiare online ofer�� numeroase avantaje, acestea le ofer�� infractorilor informatici ��ansa de a-��i fura banii ��i detaliile conturilor bancare. Din acest motiv, am dezvoltat tehnologii speciale de securitate, care protejeaz�� siguran��a banilor, a cardurilor de credit ��i a datelor tale bancare:

 • Tehnologia noastr�� unic�� Safe Money adaug�� un nivel suplimentar de securitate oricând î��i folose��ti PC-ul sau calculatorul Mac pentru a accesa sisteme de banking online sau website-uri de pl����i.
 • Tehnologiile Secure Keyboard* ��i Virtual Keyboard* previn captarea parolelor ��i a altor informa��ii importante introduse în calculator de c��tre tehnologiile malware de tip „keylogger”.
  *Secure Keyboard este disponibil doar pentru PC-uri. Virtual Keyboard este disponibil pentru PC-uri ��i calculatoarele Mac

Protec��ia împotriva pericolelor de pe internet

Accesul la internet este o parte fundamental�� a afacerilor cotidiene, îns�� atacurile prin internet pot constitui o amenin��are semnificativ�� la adresa securit����ii în afaceri. Cele mai recente op��iuni de securitate pe internet ale Kaspersky Lab protejeaz�� informa��iile, calculatoarele ��i dispozitivele mobile ale companiei tale:

 • Anti-Phishing protejeaz�� împotriva website-urilor frauduloase care pot încerca s�� fure bani, parole sau informa��ii.
 • File Advisor* ��i URL Advisor* te avertizeaz�� cu privire la fi��iere sau link-uri suspicioase.
 • Anti-Spam* filtreaz�� mesajele deranjante de tip spam.
  *File Advisor ��i Anti-Spam nu sunt disponibile pentru calculatoarele Mac. File Advisor ��i URL Advisor nu sunt disponibile pentru dispozitivele cu Android.

Prevenirea pierderii de informa��ii valoroase ��i sensibile

Incidentele de tipul scurgerilor de date pot provoca pierderi financiare ��i pot afecta reputa��ia, în special dac�� informa��ii confiden��iale privind clien��ii ajung acolo unde nu trebuie. Pentru a-��i proteja propriile date de afaceri, dar ��i informa��iile sensibile pe care le p��strezi cu privire la clien��i, Kaspersky Small Office Security include tehnologii puternice de protec��ie pentru PC-uri ��i serverele de fi��iere. Aceste tehnologii faciliteaz��:

 • Criptarea datelor de pe PC-urile ��i serverele de fi��iere – astfel încât datele sunt transformate într-o form�� ilizibil��, respingând încerc��rile infractorilor informatici de a accesa informa��ii confiden��iale
 • Crearea de copii de rezerv�� ale datelor – inclusiv în mediul online – astfel încât, dac�� unul dintre PC-urile sau serverele tale de fi��iere se blocheaz��, s�� po��i accesa în continuare informa��iile esen��iale

Men��inerea eficien��ei ��i productivit����ii

Accesul necontrolat la internet poate afecta productivitatea angaja��ilor sau poate conduce la desc��rcarea de con��inuturi inadecvate pe sistemele firmei. Kaspersky Small Office Security include caracteristici de Control Web u��or de utilizat pentru PC-uri. Aceste comenzi �i permit s��:

 • Gestionezi utilizarea PC-urilor pe web de c��tre fiecare angajat – astfel încât s�� po��i permite, interzice, limita sau verifica activit����ile fiec��rui angajat pe anumite website-uri sau categorii de website-uri, inclusiv pe re��ele de socializare, jocuri online, site-uri de pariuri ��i multe altele
 • Blochezi accesul unui PC la website-uri necorespunz��toare sau r��u inten��ionate

Protejarea identit����ii firmei

Utilizarea de parole puternice, unice pentru fiecare website ��i cont de aplica��ie este esen��ial��… îns�� cum ��ii socoteala tuturor parolelor, în special atunci când te mi��ti în permanen����? Kaspersky Small Office Security include aplica��ia Kaspersky Password Manager u��or de utilizat, care:

 • Stocheaz�� în siguran���� toate parolele ��i le sincronizeaz�� pe PC sau Mac, telefoane ��i tablete Android, iPhone ��i iPad. Trebuie s�� re��ii doar parola principal��, iar Kaspersky Password Manager va introduce automat parolele individuale relevante atunci când accesezi conturi pe internet sau de aplica��ii*.
 • Completeaz�� automat formularele pe web*
 • Creeaz�� automat parole puternice pe PC, apoi î��i permite s�� le sincronizezi pe toate celelalte dispozitive

*Unele func��ii sunt disponibile numai pentru unele dintre dispozitivele acceptate.

Asigurarea accesului la sistemele firmei când nu e��ti la birou

Accesul de la distan���� la sisteme ��i informa��ii este o component�� fundamental�� a activit����ilor de afaceri cotidiene. Totu��i, atacurile malware mobile ��i pierderea sau furtul smartphone-urilor care con��in date de afaceri pot provoca grave probleme de securitate. De aceea, Kaspersky Small Office Security include cele mai bune tehnologii de protec��ie pentru smartphone-uri ��i tablete cu Android:

 • Sistemele anti-malware ��i de protec��ie web te ap��r�� împotriva programelor malware ��i a infractorilor informatici
 • Sistemele de filtrare a apelurilor ��i mesajelor te ajut�� s�� blochezi apelurile ��i mesajele nedorite
 • Caracteristicile anti-furt î��i permit:
 • S�� blochezi accesul la un telefon pierdut sau furat
 • S�� ��tergi datele confiden��iale de pe dispozitivele mobile lips��
 • S�� depistezi loca��ia telefonului lips��

Caracteristici cheie

Securitate de talie mondial�� pe mai multe niveluri

Solu��ie anti-malware premiat��

Cel mai recent motor anti-malware î��i protejeaz�� PC-urile ��i calculatoarele Mac împotriva tuturor tipurilor de viru��i ��i a altor amenin����ri malware.

Protec��ie asistat�� de cloud

Utilizând tehnici asistate de cloud, oferim un r��spuns mai rapid la programele malware noi, astfel încât firma ta e protejat�� împotriva celor mai recente amenin����ri.

Firewall bidirec��ional – pentru PC

Firewall-ul nostru personal scaneaz�� traficul de internet de intrare ��i ie��ire, asigurând securitatea re��elelor tale locale ��i a conexiunilor la internet.

System Watcher

Pentru a facilita depistarea infect��rilor cu malware pe PC-ul t��u, tehnologia noastr�� unic�� System Watcher depisteaz�� pe loc comportamentele periculoase. De asemenea, System Watcher �i poate readuce PC-ul la o stare de echilibru, pentru a anula majoritatea tipurilor de ac��iuni r��u inten��ionate.

Modul Trusted Applications

Folosind lista actualizat�� regulat de aplica��ii sigure a Kaspersky Lab, modul nostru Trusted Applications se asigur�� c�� numai aplica��iile în care ai încredere pot rula pe calculatorul t��u. Toate celelalte programe – inclusiv malware – vor fi blocate pe PC-ul t��u.

Automatic Exploit Prevention

Deoarece programele r��u inten��ionate exploateaz�� vulnerabilit����ile – sau erorile – aplica��iilor informatice utilizate frecvent, tehnologia noastr�� Automatic Exploit Prevention blocheaz�� aceste exploat��ri. Aceasta controleaz�� lansarea de aplica��ii pe PC-urile tale, verificând comportamentul fi��ierelor executabile ��i c��utând semne de exploatare. De asemenea, ea controleaz�� activit����ile oric��ror aplica��ii informatice pe care le identific�� drept prezentând vulnerabilit����i.

Wi-Fi Security Notification

Pe lâng�� verificarea securit����ii conexiunilor Wi-Fi, Kaspersky Small Office Security î��i recomand�� modalit����i de a îmbun��t����i set��rile de securitate ale re��elei.
*Wi-Fi Security Notification este disponibil numai pentru PC-urile cu sistem de operare Windows.

Securitate pe Internet ��i pentru banking online

Safe Money – pentru PC ��i Mac

Când utilizezi banking online sau servicii de plat�� online, aceast�� tehnologie unic�� a Kaspersky Lab va verifica dac�� website-ul este autentic ��i nu unul fals. De asemenea, el verific�� sistemul de operare al calculatorului t��u, pentru a depista vulnerabilit����ile care afecteaz�� securitatea banking-ului online.

Tastatur�� virtual�� – pentru PC ��i Mac

Tastatura virtual�� î��i permite s�� utilizezi o tastatur�� securizat��, pe ecran, în locul tastaturii fizice, atunci când introduci parole, detalii privind cardurile de credit ��i alte date confiden��iale. Acest lucru previne captarea datelor de programe malware de tip „keylogger”, pentru c�� nu introduci datele cu ajutorul tastaturii.

Secure Keyboard – pentru PC

Aceast�� func��ie creeaz�� o conexiune securizat�� între tastatura fizic�� ��i calculator.

Protec��ia anti-phishing

Tehnicile de analiz�� avansat�� verific�� automat dac�� un website prezint�� caracteristici tipice opera��iunilor de phishing, astfel încât tu ��i angaja��ii t��i s�� fi��i proteja��i împotriva site-urilor de phishing care încearc�� s�� î��i fure banii sau informa��ii confiden��iale.

URL Advisor

Indiferent dac�� folose��ti un PC sau un Mac, func��ia URL Advisor te informeaz�� cu privire la link-uri suspicioase sau nesigure, înainte s�� dai clic pe ele.

Protec��ie pentru camerele web

Aceast�� nou�� tehnologie faciliteaz�� blocarea accesului neautorizat la camera web a PC-ului t��u, astfel încât infractorii informatici ��i programele malware s�� nu-��i poat�� folosi camera pentru a te spiona sau a-��i spiona mediul.
*Protec��ia pentru camere web este disponibil�� numai pentru PC-urile cu Windows.

File Advisor

Atunci când descarci o aplica��ie de pe internet pe PC, Kaspersky Small Office Security utilizeaz�� date în timp real, bazate pe cloud, pentru a verifica dac�� fi��ierul î��i poate afecta PC-ul.

Anti-Spam – pentru PC

Cea mai recent�� tehnologie anti-spam asigur�� o filtrare mai fiabil�� a mesajelor nedorite.

Anti-Banner – pentru PC

Tehnologiile anti-banner ale Kaspersky Lab blocheaz�� ferestrele contextuale, pentru a elimina distragerile deranjante.

Cost-Aware Networking*

Oricând î��i folose��ti PC-ul pentru a accesa internetul prin re��ele Wi-Fi publice, 3G sau 4G, noua noastr�� func��ie Cost-Aware Networking împiedic�� automat dep����irea limitei de date prestabilite, astfel încât s�� î��i po��i gestiona ��i optimiza cu u��urin���� traficul de date consumat.
*Func��ia Cost-Aware Networking este disponibil�� numai pentru Windows 8 ��i versiunile ulterioare.

Web management – pentru PC

Utilizare web

Kaspersky Small Office Security �i permite restric��ionarea orelor din zi la care utilizatorii pot avea acces la internet. Alternativ, po��i bloca total accesul la anumite site-uri Web.

Safe Search

Dac�� browser-ul t��u de web are un mod Safe Search (C��utare sigur��), Kaspersky Small Office Security faciliteaz�� activarea în permanen���� a op��iunii Safe Search, astfel încât paginile web cu con��inut necorespunz��tor s�� fie blocate automat.

Mesagerie instantanee ��i re��ele de socializare

Accesul la mesageria instantanee poate fi restric��ionat astfel încât angaja��ii t��i s�� poat�� comunica doar cu anumite contacte. De asemenea, po��i limita activit����ile angaja��ilor pe re��ele de socializare precum Facebook ��i Twitter.

Controlul desc��rc��rilor

Po��i bloca desc��rcarea anumitor categorii de fi��iere – precum fi��ierele audio sau video – pentru a reduce traficul pe internet ��i a preveni desc��rc��rile ilegale.

Criptarea datelor – pentru PC ��i servere de fi��iere

Depozite de stocare securizate, criptate

Se pot crea cu u��urin���� containere securizate pentru stocarea datelor confiden��iale ��i valoroase. Fiecare container este criptat, astfel încât datele sunt într-o form�� ilizibil�� dac�� ho��ii ��i hackerii încearc�� s�� le acceseze.

Depozite multiple

Po��i crea cât de multe containere securizate ai nevoie pentru firma ta, astfel încât fiecare angajat s�� aib�� un loc unde s��-��i poat�� p��stra datele în siguran����, iar fiecare container poate fi protejat cu o parol�� proprie.

Partajare în siguran����

Containerele tale pot fi transferate în siguran���� prin e-mail sau utilizând o unitate USB, între calculatoare pe care ruleaz�� Kaspersky Small Office Security.

Gestionarea parolelor

Stocare sigur�� pentru toate parolele

Kaspersky Password Manager stocheaz�� toate parolele fiec��rui utilizator ��i informa��iile esen��iale ale identit����ii utilizatorului, într-un depozit criptat. Parolele utilizatorilor ��i c��r��ile de identitate pot fi deblocate doar cu o parol�� principal��, pe care o ��tie doar utilizatorul.

Acces sincronizat – de pe orice dispozitiv

Toate parolele unui utilizator sunt sincronizate între toate dispozitivele acestuia – PC-uri cu Windows, calculatoare Mac, telefoane ��i tablete cu Android, iPhone-uri ��i iPad-uri – astfel încât fiecare utilizator s�� î��i poat�� accesa propriile parole pe orice dispozitiv… oricând are acces la internet.

Autentificare simplificat�� pe website-uri ��i în aplica��ii

Deoarece Kaspersky Password Manager p��streaz�� toate numele de utilizator ��i parolele asociate, utilizatorilor le este mai u��or s�� se autentifice pe website-urile ��i în aplica��iile preferate atunci când revin la acestea. Ei trebuie doar s�� re��in�� o parol�� principal�� ��i vor putea accesa toate parolele individuale.

Completarea automat�� a formularelor online

Dup�� ce un utilizator a introdus informa��iile în cartea sa de identitate – precum numele, data na��terii, adresa, numele c��r��ilor de credit etc. – oricând utilizatorul respectiv trebuie s�� completeze un formular online pe PC sau pe Mac, Kaspersky Password Manager va completa automat sec��iunile relevante ale formularului.

Generarea de parole mai puternice

Pe PC-ul unui utilizator pot fi generate automat parole puternice, individuale, care s�� poat�� fi folosite pe orice dispozitiv acceptat.

Copii de rezerv�� ��i restabilire date – pentru PC

Copii de rezerv�� locale

Se pot programa cu u��urin���� copieri regulate de rezerv�� pe un hard drive, un dispozitiv deta��abil sau un dispozitiv de stocare în re��ea. Copiile de rezerv�� pot fi restaurate cu u��urin����, cu numai câteva clicuri, chiar ��i pe calculatoare pe care nu este instalat�� aplica��ia Kaspersky Small Office Security.

Copieri de rezerv�� online

Po��i de asemenea s�� stochezi online copii de rezerv��* – cu ajutorul popularului serviciu Dropbox – pe care s�� le accesezi prin orice calculator cu o conexiune la internet.
*Consult�� website-ul Dropbox sau contacteaz�� Dropbox pentru cele mai recente detalii privind restric��iile care se aplic�� serviciului de stocare online gratuit��.

Administrare simplificat��

U��urin���� în utilizare

Am conceput Kaspersky Small Office Security pentru u��urin���� în utilizare, astfel încât managementul securit����ii s�� nu fie o povar�� ��i s�� po��i aloca mai mult timp activit����ilor tale de afaceri.

Gestionarea centralizat�� a securit����ii – prin web *

Po��i gestiona toate tehnologiile de securitate Kaspersky Lab – pentru toate dispozitivele tale – prin intermediul unui portal web simplu. Deoarece aceast�� consol�� de management bazat�� pe cloud poate fi accesat�� prin internet, personalul extern sau consultantul IT extern poate configura ��i administra securitatea IT… în timp ce tu te axezi pe alte activit����i de afaceri.
*Pentru a permite administrarea prin web a Kaspersky Small Office Security, utilizatorul trebuie s�� î��i creeze un cont special pe portalul My Kaspersky – https://center.kaspersky.com.

Instrumente suplimentare de calcul – pentru PC

File Shredder

Deoarece ��tergerea unui fi��ier nu este suficient�� pentru a preveni accesarea sa de c��tre infractorii informatici, Kaspersky Small Office Security include programul-asistent File Shredder, care poate distruge complet fi��ierele ��terse de pe PC-urile tale.

PC Cleaner

Programul-asistent PC Cleaner ��terge fi��ierele temporare, fi��ierele jurnal, intr��rile din registru, memoriile cache ale browserului ��i aplica��iilor ��i gole��te Co��ul de reciclare al PC-ului.

Instrumente suplimentare de calcul – pentru PC

Aplica��ii anti-malware mobile

Kaspersky Small Office Security protejeaz�� dispozitivele mobile Android împotriva multor tipuri diferite de programe malware. Fiecare fi��ier, aplica��ie ��i ata��ament de e-mail poate fi scanat.

Protec��ie asistat�� de cloud

În afara tehnologiilor anti-malware tradi��ionale ��i proactive, Kaspersky Small Office Security utilizeaz�� ��i for��a tehnologiei cloud pentru a asigura o protec��ie rapid�� împotriva celor mai recente amenin����ri.

Navigare sigur��

Kaspersky Small Office Security blocheaz�� linkurile r��u-inten��ionate ��i frauduloase, inclusiv site-urile Web de phishing care încearc�� s�� sustrag�� sume de bani sau identitatea ta online.

Filtrarea apelurilor ��i mesajelor SMS

Kaspersky Small Office Security faciliteaz�� evitarea apelurilor ��i mesajelor SMS nedorite. Po��i crea automat sau manual o list�� alb�� de numere de telefon acceptate sau o list�� neagr�� de numere ce trebuie blocate. De asemenea, po��i bloca automat apelurile ��i mesajele SMS de la numere de telefon ascunse sau non-numerice.

Protec��ia confiden��ialit����ii

Op��iunile de protec��ie a confiden��ialit����ii te ajut�� s�� ascunzi comunica��iile mobile private de alte persoane. Po��i ascunde contacte, jurnale ��i apeluri ��i mesaje SMS primite ��i trimise.

Protec��ie anti-furt

Fiindc�� smartphone-urile pot p��stra volume mari de informa��ii confiden��iale de afaceri, puternicele noastre tehnologii anti-furt î��i ofer�� acces de la distan���� la telefonul pe care l-ai pierdut sau care ��i-a fost furat, astfel încât s��-l po��i bloca, s�� po��i ��terge de pe el datele confiden��iale ��i s�� depistezi unde se afl��. De asemenea, po��i activa o alarm�� sau po��i face fotografii utilizatorilor neautoriza��i. Chiar dac�� cineva schimb�� cartela SIM, po��i rula în continuare func��iile anti-furt de la distan����.

Anti-Theft Management

Portalul nostru Anti-Theft Management î��i ofer�� un centru de comand�� pe web care faciliteaz�� interac��iunea de la distan���� cu telefonul lips��, astfel încât s�� po��i activa toate func��iile anti-furt ��i s�� urm��re��ti jurnalele activit����ilor recente privind op��iunile anti-furt.

Ajut��-m�� s�� aleg

Ce produs este adecvat pentru compania ta?

Câte laptopuri ��i desktopuri are firma ta? Pân�� la 25 Mai mult de 10
Ai nevoie de o solu��ie de securitate care s�� protejeze doar calculatoarele ��i dispozitivele mobile folosite în majoritatea firmelor mici? Da Nu
Ai nevoie de o solu��ie de securitate care s�� protejeze infrastructura complex�� de IT cu care opereaz�� majoritatea firmelor foarte mari? Nu Da
Ai calculatoare de alt tip decât calculatoare Mac, PC-uri cu Windows sau servere de fi��iere cu Windows – de exemplu servere de mail, servere proxy sau calculatoare cu Linux? Nu Da
Ai nevoie de protec��ie centralizat�� pentru dispozitive mobile cu Android, iOS, Windows Phone, Windows Mobile, BlackBerry ��i Symbian? Nu Da
��i recomand��m s�� achizi��ionezi: Kaspersky Small Office Security este adecvat pentru firma ta
Achizi��ioneaz�� acum.
Unul dintre nivelurile aplica��iei
Kaspersky Endpoint Security for Business
(alege dintre Core, Select sau Advanced)

Cerin��e de sistem

PC-uri cu Windows (desktopuri, laptopuri ��i servere de fi��iere) – cerin��e generale

 • Aproximativ 480 MB de spa��iu liber pe unitatea hard (în func��ie de dimensiunea bazei de date antivirus)
 • CD-ROM sau DVD-ROM Drive (pentru instalarea programului de pe CD)
 • Mouse pentru computer
 • Conexiune la internet (pentru activarea produsului)
 • Microsoft Internet Explorer 8 sau o versiune mai recent��
 • Microsoft Windows Installer 3.0 sau o versiune mai recent��
 • Microsoft .NET Framework 4 sau o versiune ulterioar��
 • Func��ia de protec��ie pentru camerele web este disponibil�� numai pentru camerele web compatibile

Laptopuri ��i desktopuri cu Windows – cerin��e de memorie ��i procesor

Sistem de operare Procesor Memorie (RAM)*
Microsoft Windows 8.1 (Windows Blue) Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro / Windows 8.1 Enterprise / Windows 8.1 versiunea actualizat�� (x32 ��i x64**) 1 GHz sau o versiune ulterioar�� 1 GB RAM (x32) sau 2 GB RAM (x64)
Microsoft Windows 8 Windows 8 / Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise (x32 ��i x64**) 1 GHz sau o versiune ulterioar�� 1 GB RAM (x32) sau 2 GB RAM (x64)
Microsoft Windows 7 Starter (x32) SP1 sau o versiune ulterioar��
Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate (x32 ��i x64**) SP1 sau o versiune ulterioar��
1 GHz sau o versiune ulterioar�� 1 GB RAM (x32) sau 2 GB RAM (x64)
Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate (x32 ��i x64**) SP1 sau o versiune ulterioar�� 1 GHz sau o versiune ulterioar�� 1 GB RAM (x32) sau 2 GB RAM (x64)
Microsoft Windows XP Home Edition SP3 sau o versiune ulterioar��
Microsoft Windows XP Professional SP3 sau o versiune ulterioar��
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2** sau o versiune ulterioar��
1 GHz sau o versiune ulterioar�� 512 MB

Servere de fi��iere cu Windows – cerin��e de memorie ��i Procesor

Sistem de operare Procesor Memorie (RAM)*
Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation / Essentials / Standard
Microsoft Windows Server 2012 Foundation / Essentials / Standard
1,4 GHz (x64) sau mai mare 4 GB
Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard / Essentials SP1 sau o versiune ulterioar�� 2 GHz (x64) sau mai mare 8 GB
Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation / Standard SP1 sau o versiune ulterioar�� 2 GHz (x64) sau mai mare 4 GB
Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard x64 Edition SP2 sau o versiune ulterioar�� 2 GHz (x64) sau mai mare 4 GB

Calculatoare Mac (desktopuri ��i laptopuri)

 • 500 MB spa��iu liber pe unitatea hard
 • Conexiune la internet
 • OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Smartphone-uri ��i tablete cu Android

 • Android 2.3 – 4.4
 • Rezolu��ie minim�� a ecranului: 320 x 480

iPhone ��i iPad

 • iOS 6.0 sau o versiune ulterioar��

*Volumul de memorie RAM liber��

**Este posibil ca unele caracteristici ale produsului s�� nu fie disponibile la sistemele de operare pe 64 bi��i

image_pdf
Never Expires

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

1 + 2 =


Related Listing